Web de Setcases
Flora i vegetació de la capçalera del Ter
Els prats

Aster alpinus L.

Pere Barnola, autor de fotografies i textos.
Aster alpí

DESCRIPCIÓ:

Herba pubescent, de rizoma gruixut i més o menys ramificat. Les fulles, la majoría aglomerades en roseta basal son de forma espatulada, trinervades i atenuades en peciol. Les superiors son més petites i de forma més allargada. Les flors, grogues, tubuloses reunides en capítols de 2 a 4.5 cm de diàmetre amb lígules d'un to violaci o malva-lilós.

HABITAT:

Prats de pastura entre els 1500 i 2800 metres.

FLORACIÓ:

Juny-Agost.

© Setcases.org,